Výhody 6 komorového variantu S 8000 IQ

veľmi dobrý koeficient prestupu tepla U=1,2W/m2K,

veľká stavebná hĺbka 74 mm zaisťuje optimálne statické vlastnosti, vďaka použitiu veľkej
   oceľovej výstuhy

Dá sa vybaviť vetracím systémom GECCO 3, ktorý sa Vám na požiadanie namontujeme. K dispozícii je rad poloplošne predsadených variantov krídel so zaobleným presahom krídla aj zaoblenou lištou.

Design by (c) 2005-2016 Blue Atelier